skip to Main Content

Organizaci kurzů a přihlašování zájemců zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Branka Čačkovićová
585 633 654
branka.cackovicova@upol.cz

– Referentka ICV FF UP

Back To Top