Menu

Muzikoterapeutické bubnování

Cílem kurzu je seznámit se se základy muzikoterapeutického použití bubnování se současným zpěvem, naučit se základy dynamické relaxace a pochopit princip relaxace jako takové a rovněž zdravotní prospěch účastníků kurzu. Ti se seznámí se základy muzikoterapeutického bubnování na buben djembé a šamanský buben se současným volným zpěvem.

Kurz povede praktický muzikoterapeut a dlouholetý lektor kurzů muzikoterapie, předseda Evropské asociace celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomír Holzer.

Kurz v rozsahu 20 hodin bude probíhat v úterý (v uvedených termínech) 17.00 – 19. 00 hod na Institutu celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci.

Termíny výuky:

2. října 2018

16.října 2018

30. října 2018

13. listopadu 2018

27. listopadu 2018

11. prosince 2018

5. února 2019

19. února 2019

5. března 2019

19. března 2019

Cena kurzu je 3 400,- Kč (možnost zaplatit ve 2 splátkách), přihláška je k dispozici na portálu CŽV.

Kontaktní osoba:
Branka Čačkovićová
tel.: 585 633 654
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz