skip to Main Content

Muzikoterapeutické bubnování

Cílem kurzu je seznámit se se základy muzikoterapeutického použití bubnování se současným zpěvem, naučit se základy dynamické relaxace a pochopit princip relaxace jako takové a rovněž zdravotní prospěch účastníků kurzu. Ti se seznámí se základy muzikoterapeutického bubnování na buben djembé a šamanský buben se současným volným zpěvem.
Kurz povede praktický muzikoterapeut a dlouholetý lektor kurzů muzikoterapie, předseda Evropské asociace celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomír Holzer.
Kurz v rozsahu 20 hodin bude probíhat vždy v úterý (v uvedených termínech) 17.30 – 19. 30 hod na Filozofické fakultě UP v Olomouci, Vodární 6, učebna 216.

Cena kurzu je 3 800,- Kč (možnost zaplatit ve 2 splátkách), přihláška je k dispozici na portálu CŽV.

Termíny výuky:

12. listopadu 2019
26. listopadu 2019
10. prosince 2019
4. února 2020
18. února 2020
3. března 2020
17. března 2020
31. března 2020
14. dubna 2020
28. dubna 2020

Letáček ke kurzu Muzikoterapeutické bubnování letáček

Kontaktní osoba:
Branka Čačkovićová
tel.: 585 633 654
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz

Back To Top