skip to Main Content

Muzikoterapeutické bubnování

Na stránkách ČR Olomouc si můžete poslechnout rozhovor s odborným garantem a lektorem kurzů muzikoterapie PaedDr. Lubomírem Holzerem.

Cílem kurzu je seznámit se se základy muzikoterapeutického použití bubnování se současným zpěvem, naučit se základy dynamické relaxace a pochopit princip relaxace jako takové a rovněž zdravotní prospěch účastníků kurzu. Ti se seznámí se základy muzikoterapeutického bubnování na buben djembé a šamanský buben se současným volným zpěvem.

Kurz povede praktický muzikoterapeut a dlouholetý lektor kurzů muzikoterapie, předseda Evropské asociace celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomír Holzer.

Kurz v rozsahu 24 hodin bude probíhat vždy v úterý (v uvedených termínech) 18.30 – 20. 30 hod na Filozofické fakultě UP v Olomouci.

Cena kurzu je 5 100,- Kč (možnost zaplatit ve 2 splátkách).

18. října 2022                                       21. února 2023
1. listopadu 2022                                 7. března 2023
15. listopadu 2022                               21. března 2023
29. listopadu 2022                               4. dubna 2023
13. prosince 2022                                18. dubna 2023
7. února 2023                                        2. května 2023

 

Kontaktní osoba:
Branka Čačkovićová
tel.: 585 633 654
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz

Back To Top