Menu

Muzikoterapeutická relaxace

Skupinová pasivní muzikoterapeutická relaxace pod odborným vedením PaedDr. Lubomíra Holzera, praktického muzikoterapeuta, dlouholetého lektora kurzů muzikoterapie a předsedy Evropské asociace celostní muzikoterapie. Relaxace, meditace a stavy jednoty jsou pro dnešního člověka prevencí vyhoření, celkové únavy, depresivních stavů i stavů selhávání organizmu.

Termín konání: 11. června 2019

Relaxace v rozsahu cca 3 hodin proběhne od 19.00 hod na UP v Olomouci.

Cena: 540,- Kč

E-přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

 

Kontaktní osoba:
Branka Čačkovićová
tel.: 585 633 654
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz